Времена и нрави 27.11.2016 — Гост: доц. д-р Пламен ПетровскиВремена и нрави 27.11.2016 — Гост: доц. д-р Пламен Петровски Гост: доц. д-р Пламен Петровски (кардиолог)

source